Industry Search

MITC AB

Organisationsnummer:

About the company

MITC utvecklar industri, akademi och samhälle genom att omsätta akademins kunskaper i industriföretagens verksamheter. Vi fungerar som mäklare mellan akademi och näringsliv. Med hjälp av studenter, forskning, utveckling och fortbildning för vi den industriella utvecklingen framåt.

Product examples

Utvecklar industri, akademi och samhälle

Details

Go Back