Branschsök

Logent Automotive Logistics AB

Organisationsnummer: 556871-9222

  • Besöksadress:
  • Hammarby Kaj 14
  • 120 30 STOCKHOLM

Om företaget

Automotive Logistics är Logents leverantör av helhetslösningar till fordonsindustrin. Vårt branschkoncept för fordonsindustrin är baserat på att vi kan kombinera olika tjänster i Logents verksamhet och på så sätt erbjuda en lösning för delar av eller hela kundens logistikfunktion. Målet är alltid att hitta de mest optimala och effektiva lösningarna för att leverera produkten, oavsett om det är en ny bil eller en komponent till tillverkningen.

Automotive Logistics använder Logent-koncernens samlade resurser och kompetenser allt ifrån erfarna logistikkonsulter vid design och skapande av rätt lösning och nätverk, till koncernens affärsområdesinriktade resurser som site- och bemanning, hamn- och terminalnätverk, tullhantering och utbildning. Detta kompletteras med Logents resurser inom transportstyrning med fokus på upphandling, bokning och styrning oavsett transportsätt. Som stöd till lösningen har Automotive utvecklat ett avancerat IT-stöd i syfte att styra och följa upp kundens flöde.

Exempel på produkter

Automotive Logistics är Logents leverantör av helhetslösningar till fordonsindustrin

Fakta

  • Omsättning: 30180 tkr
Tillbaka