Branschsök

Kollmorgen Automation AB

Organisationsnummer: 556114-2778

  • Besöksadress:
  • Lunnagårdsgatan 4
  • 431 90 MÖLNDAL

Fakta

  • Antal anställda: 73 st
  • Omsättning: 282774 tkr
Tillbaka