Industry Search

iPoint-systems AB

Organisationsnummer: 556979-7722

  • Visiting address:
  • Framtidsvägen 16
  • 352 22 VÄXJÖ
  • Tel: +46 706 405489

About the company

iPoint-systems är världens ledande tillverkare av programvaror för produkt-/materialbaserade miljölagsefterlevnadsanalyser och produktbaserade hållbarhetsanalyser (RRR (Recycling, Reuse, Recover) och LCA (alla typer av livscykelanalyser). Våra programvaror ger bl a stora tidsbesparingar vid IMDS rapportering, och används runt om i världen av många underleverantörer och fordonstillverkare. Vi har även tagit fram världens ledande webbaserade rapporteringsplattform för konfliktmineralsrapportering i samarbete med den amerikanska fordonsindustrin genom AIAG!

Product examples

iPoint-systems är världens ledande tillverkare av programvaror för produkt-/materialbaserade miljölagsefterlevnadsanalyser och produktbaserade hållbarhetsanalyser och LCA

Details

  • Turnover: 3827 tkr
Go Back