Branschsök

iPoint-systems AB

Organisationsnummer: 556979-7722

Om företaget

iPoint-systems är världens ledande tillverkare av programvaror för produkt-/materialbaserade miljölagsefterlevnadsanalyser och produktbaserade hållbarhetsanalyser (RRR (Recycling, Reuse, Recover) och LCA (alla typer av livscykelanalyser). Våra programvaror ger bl a stora tidsbesparingar vid IMDS rapportering, och används runt om i världen av många underleverantörer och fordonstillverkare. Vi har även tagit fram världens ledande webbaserade rapporteringsplattform för konfliktmineralsrapportering i samarbete med den amerikanska fordonsindustrin genom AIAG!

Exempel på produkter

iPoint-systems är världens ledande tillverkare av programvaror för produkt-/materialbaserade miljölagsefterlevnadsanalyser och produktbaserade hållbarhetsanalyser och LCA

Fakta

  • Omsättning: 3827 tkr
Tillbaka