Branschsök

INXIDE AB

Organisationsnummer: 556875-9517

Om företaget

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva serieproduktion av stora volymer av polymera kompositer vilka består av kolfiber och glasfiber, baserat på IPPC-teknologi och därmed förenlig verksamhet.

Exempel på produkter

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva serieproduktion av stora volymer av polymera kompositer vilka består av kolfiber och glasfiber, baserat på IPPC-teknologi och därmed förenlig verksamhet.

Fakta

  • Antal anställda: 7 st
  • Omsättning: 4764 tkr
Tillbaka