Branschsök

INXIDE AB

Organisationsnummer: 556875-9517

  • Besöksadress:
  • Åkerssjövägen 6
  • 461 53 TROLLHÄTTAN
  • Tel: +46 7090704326

Om företaget

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva serieproduktion av stora volymer av polymera kompositer vilka består av kolfiber och glasfiber, baserat på IPPC-teknologi och därmed förenlig verksamhet.

Exempel på produkter

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva serieproduktion av stora volymer av polymera kompositer vilka består av kolfiber och glasfiber, baserat på IPPC-teknologi och därmed förenlig verksamhet.

Fakta

  • Antal anställda: 7 st
  • Omsättning: 4764 tkr
Tillbaka