Branschsök

Höganäs AB

Organisationsnummer: 556005-0121

  • Besöksadress:
  • Bruksgatan 35
  • 263 39 HÖGANÄS
  • Tel: +46 42 338000

Om företaget

Höganäs AB utvecklar, tillverkar och säljer metallpulver globalt. Inom järn-och stålpulver är Höganäs världsledande med en marknadsandel överstigande 1/3. Även för nickel- och koboltbaserade pulver har Höganäs en världsledande ställning. Försäljningen är ungefär lika stor i Amerika, Europa och Asien. Produktionsanläggningar finns i Sverige, Belgien, England, USA, Brasilien, Kina, Japan och Indien. Huvudkontor och global utveckling finns i Höganäs, Sverige. Ca 75% av försäljning utgörs av produkter för tillverkning av komponenter och ca 25% för andra områden såsom ytbeläggning, svetsning m.m. I Europa och Japan har bilar omkring 100 komponenter tillverkade av järn eller stålpulver. Varje bil innehåller ca 10 kg PM komponenter. I USA innehåller varje bil ca 20 kg PM komponenter. En lastbil har också ca 100 applikationer framställda av metallpulver

Exempel på produkter

nickel- koboltbaserade pulver

Fakta

  • Antal anställda: 172 st
  • Omsättning: 280000 tkr
Tillbaka