Branschsök

Green Cargo AB

Organisationsnummer: 556119-6436

  • Besöksadress:
  • SVETSARVÄGEN 10
  • 171 41 SOLNA

Om företaget

Green Cargo är effektiv och hållbar järnvägslogistik för det svenska näringslivet. Det betyder fullt fokus på godstransporter med järnvägen som bas. Green Cargos nätverk trafikerar 350 orter i hela landet och med samarbetspartners kopplar Green Cargo det svenska näringslivets transporter till marknaderna på kontinenten. Green Cargo effektiviserar utrikestrafiken genom att få balans och återlaster från kontinenten. I Sverige används lastbilen för att nå ända fram och samarbetet med över 200 lastbilsåkerier i hela landet gör det möjligt för ännu fler företag att köra sina varor med tåg de långa sträckorna

Exempel på produkter

Transporter

Fakta

  • Antal anställda: 1805 st
  • Omsättning: 4208000 tkr
Tillbaka