Industry Search

Gleitmo Technik AB

Organisationsnummer: 556192-1155

About the company

Vi representerar flera internationellt ledande tillverkare av specialsmörjmedel, lim, tätningsmedel, släppmedel och prototypsmaterial för fordons-, verkstads- och plast/kompositindustrin i Sverige och Norge. Vi arbetar med en teknisk infallsvinkel som syftar till att skapa förtroende och långsiktiga kundrelationer. Lager och kontor finns i Kungsbacka och vi är certifierade enligt SS-EN ISO 9000 och 14001.

Product examples

smörjmedel, lim, tätningsmedel, släppmedel

Details

  • Number of employees: 12 st
  • Turnover: 68195 tkr
Go Back