Industry Search

Gapwaves AB

Organisationsnummer: 556840-2829

About the company

Gapwaves har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och bildades 2011 för att kommersialisera vågledarbaserade antenner. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations antennteknologi. Genom sin disruptiva antennteknologi skapar Gapwaves effektiva system för nästa generations bilradar och 5G-nät.

Product examples

Vågledarbaserade antenner.

Details

  • Number of employees: 24 st
  • Turnover: 1762 tkr
Go Back