Branschsök

Freudenberg Sealing Technologies AB

Organisationsnummer: 556040-2207

  • Besöksadress:
  • Linta Gårdsväg 5
  • 168 74 BROMMA

Om företaget

Simrits produkter kan ni använda inom nästan alla industrigrenar: inom jordbruks- och byggmaskiner, i rulltrappor eller andningsskyddsmasker, vindkraftsanläggningar eller lavar för gruvdrift, i mycket känsliga tillämpningar inom luftfart eller medicinsk teknik och mycket mer

Exempel på produkter

Tätning

Fakta

  • Antal anställda: 44 st
  • Omsättning: 290240 tkr
Tillbaka