Branschsök

Fouriertransform AB

Organisationsnummer: 556771-5700

  • Besöksadress:
  • Sveavägen 17
  • 111 57 STOCKHOLM

Om företaget

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag med uppdrag att på kommersiella grunder stärka det svenska fordonsklustrets internationella konkurrenskraft.

Genom affärsmässighet och industriellt kunnande ska Fouriertransform bidra till att stärka den svenska tillverkningsindustrin. Vår strategi är att investera kapital och vara aktiv ägare i företag med innovativa, hållbara och kommersialiserbara produkter inom tillverkningsindustrin

Exempel på produkter

kommersiell, capital

Fakta

  • Antal anställda: 5 st
  • Omsättning: 417473 tkr
Tillbaka