Branschsök

Epsilon Holding AB

Organisationsnummer: 556421-6884

  • Besöksadress:
  • -
  • 169 99 STOCKHOLM

Om företaget

Genom att utveckla produkter och system, effektivisera processer och minska utvecklingstider stärker vi kundernas konkurrenskraft. Koncernen är uppdelad i två affärsområden:Informationsteknologi (Teknisk och administrativ IT)Industriell teknologi (Produkt- och produktionsutveckling) Koncernen har ett nät av kundnära dotterbolag, med unik nischkompetens, och finns idag representerad på 25 orter.

Exempel på produkter

industriell teknologi, produkt, utveckling

Fakta

Tillbaka