Industry Search

Empir Industry AB

Organisationsnummer: 559080-6088

About the company

Vi utvecklar digitala tjänster för att stärka tillverkningsindustrin i norden.
Vi är experter på digitalisering av produktionsprocesser och materialflöde.
Vi skapar IT-lösningar för höjd effektivitet , kvalitetssäkring och spårbarhet.

Sedan 25 år tillbaka arbetar vi med affärs- och produktionskritiska lösningar för tillverkande företag och logistikcentra.

Details

  • Number of employees: 75 st
  • Turnover: 85 000 tkr
Go Back