Branschsök

Electric Line Uppland AB

Organisationsnummer: 556725-3454

  • Besöksadress:
  • Hågavägen 148
  • 752 63 UPPSALA

Om företaget

Electric Line Uppland AB utvecklar en elektrisk drivlina för fordonsdrift vars centrala del är ett svänghjul med dubbla statorlindningar för att oberoende kunna hantera två energiflöden samtidigt. Svänghjulet sitter mellan primärenergikällan (som typiskt består av batterier men som i princip kan bestå av vad som helst) och drivmotorn och fungerar som en energibuffert. Svänghjulet kan avge eller ta upp precis den effekt som önskas av föraren i varje ögonblick medan batteriet inte känner av de stora variationerna i effekt utan avger en i princip konstant och relativt låg effekt till svänghjulet. På så sätt kan batteriet optimeras för energitäthet vilket leder till att en betydligt mindre mängd batterier behövs för en given körsträcka. Dessutom ökar såväl verkningsgrad som livslängd för batteriet. Totalt ger systemet ett billigare och lättare drivlina med bättre prestanda än utan svänghjul.

Exempel på produkter

svänghjul

Fakta

  • Omsättning: 200 tkr
Tillbaka