Branschsök

DNV Business Assurance Sweden AB

Organisationsnummer: 556489-9176

Om företaget

DNV drivs av syftet att skydda liv, egendom och miljö. Vi hjälper företag och organisationer att driva en säker och hållbar verksamhet. Vår historia sträcker sig tillbaka så långt som till 1864 och vi är idag ett globalt certifieringsorgan. I partnerskap med våra kunder ser vi till att möta de behov som ett beslut om certifiering innebär. Överallt, varje dag.

Vi ser till att våra kunder kan fokusera på uppsatta mål och visioner. Vi ger också möjligheter för varje kund att öka förtroendet hos sina intressenter genom att skapa långvariga och robusta relationer. Detta möjliggörs genom våra revisorer och föreläsare som säkerställer kvalitet, integritet och främjar innovativa lösningar som skapar mervärde för varje enskild kund.

 

Exempel på frågor där DNV kan hjälpa ditt företag:

  • Certifiering av Standarder som IATF 16949, TISAX samt ISO 9001, 14001, 45001, 26262 50001, 20000, 22301, 27001, 37001, 39001, AS910X och många fler..
  • Genomföra GAP-analys för att stämma av av hur ert ledningssystem står sig i jämförelse med nya eller uppdaterade standarder och hitta de områden som ni behöver fokusera på för att klara övergången.
  • Med våra Utbildningar inom det mesta som rör ledningssystem, standarder och internrevision tillför vi kunskap och färdigheter som du kan använda direkt i det dagliga arbetet med påtagliga resultat. Vi erbjuder öppna och företagsinterna lärarledda utbildningar både i traditionellt och virtuellt klassrum. Vilken kurs du än väljer undervisas du av erkända experter, tar del i diskussioner och genomför praktiska grupparbeten.

Fakta

  • Antal anställda: 40 st
  • Omsättning: 200 000 tkr
Tillbaka