Branschsök

Deloitte AB

Organisationsnummer: 556271-5309

  • Besöksadress:
  • 113 79 STOCKHOLM

Om företaget

Deloitte är varumärket under vilket tiotusentals specialister i oberoende firmor världen över levererar tjänster inom revision, redovisning, riskhantering, skatterådgivning, förvärv, samgåenden och avyttringar, consulting samt finansiell rapportering. Alla firmor är medlemmar av Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), en brittisk juridisk person.

Exempel på produkter

Bolaget skall bedriva revision och annan verksamhet som är förenlig med godkända och auktoriserade revisorers yrkesutövning samt därmed förenlig verksamhet.

Fakta

  • Antal anställda: 1215 st
  • Omsättning: 2440727 tkr
Tillbaka