Industry Search

Dafo Vehicle Fire Protection AB

Organisationsnummer: 559147-7897

  • Visiting address:
  • Vindkraftsvägen 8
  • 135 70 STOCKHOLM
  • Tel: 010 176 8100

About the company

Dafo Vehicle Fire Protection AB levererar branddetektions- och brandsläckningssystem för bland annat bussar, gruv- och anläggningsmaskiner, skogsbruks- och avfallshanteringsmaskiner samt lastmaskiner och kranar.

Product examples

Branddetektions- och brandsläckningssystem

Details

  • Number of employees: 75 st
  • Turnover: 277905 tkr
Go Back