Industry Search

AVL List Nordiska AB

Organisationsnummer: 556295-6739

  • Visiting address:
  • Transmissionsvägen 2
  • 151 48 SÖDERTÄLJE
  • Tel: +46 8 50065600

About the company

Utrustning för utveckling och testning av motorer och transmissioner

Product examples

testning och utveckling, motorer, transmissioner

Details

  • Number of employees: 32 st
  • Turnover: 179971 tkr
Go Back