Industry Search

AstaZero AB

Organisationsnummer:

About the company

AstaZero är varumärket för ASTA – Active Safety Test Area AB. AstaZero ska utveckla unika miljöer för trafiksäkerhetsforskning, där myndigheter, akademi, forskningsinstitutoch industri tillsammans skapar en konkurrenskraftig utveckling. AstaZero har planerats sedan 2007. Bolaget ägs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitutoch Chalmers och stöds av bland andra AB Volvo, Volvo Personvagnar, Chalmers, Saab Automobile, Scania, TSS, Vägverket, Västra Götalandsregionen, Vinnova, Tillväxtverket.AstaZero:s första tester är planerade till 2014.

Product examples

unika miljöre, testverksamhet, trafiksäkerhet, myndigheter, forskningsinstitut, akademi

Details

  • Number of employees: 18 st
  • Turnover: 105091 tkr
Go Back