Industry Search

AQ Group AB

Organisationsnummer: 556281-8830

  • Visiting address:
  • Regattagatan 29
  • 723 48 VÄSTERÅS
  • Tel: +46 709 152830

About the company

AQG är en av Sveriges ledande leverantörer av Komponenter och System till krävande industrikunder. Bolaget är noterat på Aktie Torget. Koncernen består av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och, i samverkan med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar för kunden. Koncernen har två affärssegment, Komponenter som producerar transformatorer, kablage, mekanikdetaljer, stansad plåt och formsprutad termoplast samt System som utvecklar och producerar kraft- och automationslösningar i nära samarbete med kunden.

Product examples

transformatorer, kablage, mekanikdetaljer, stansad plåt, formsprutaa termoplast,

Details

  • Number of employees: 23 st
  • Turnover: 50000 tkr
Go Back