Industry Search

Applied Nano Surfaces Sweden AB

Organisationsnummer: 556752-6651

  • Visiting address:
  • KNIVSTAGATAN 12
  • 753 23 UPPSALA
  • Tel: +46 18 241300

About the company

Applied Nano Surfaces har utvecklat en beläggningsteknik som innebär att motorkomponenter kan beläggas med beständig lågfriktionsbeläggning till en låg kostnad. Tekniken testas nu av Volvo Powertrain, Scania, Volvo Personvagnar och Finnveden Powertrain. ANS är idag 8 personer och har kontor i Uppsala. Företaget är dock inne i en expansiv period efter väldigt lyckade verifieringsprojekt.

Product examples

beläggningstaknik, lågfriktionsbeläggning

Details

  • Turnover: 961 tkr
Go Back