Industry Search

Alfdex AB

Organisationsnummer: 556647-7278

About the company

Alfdex bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning baserad på separationsteknologi för rening av vevhusgaser för dieselmotorer för fordon.

Product examples

rengörning av vevhusgaser från dieselmotorer

Details

  • Number of employees: 129 st
  • Turnover: 502341 tkr
Go Back