Industry Search

Akwel Sweden AB

Organisationsnummer: 556099-2041

About the company

Vi tillverkar i huvudsak rör och kombinationer av rör-slag för distribution av vätskor och luft, företrädesvis i stål och aluminium. De stora kundsegmenten är personbilar och tunga fordon.

Details

  • Number of employees: 362 st
  • Turnover: 663155 tkr
Go Back