Industry Search

Accilator Technologies

Organisationsnummer: 559063-3391

About the company

Elektronik och elektromekanik till kommersiella fordon.

Komplett partner från tidig förstudie via utveckling och validering till serieproduktion.

Product examples

Utveckling och validering

Details

  • Number of employees: 4 st
  • Turnover: 19270 tkr
Go Back