Industry Search

Absortech International AB

Organisationsnummer: 556607-2897

  • Visiting address:
  • Tryckerivägen 4
  • 311 44 FALKENBERG
  • Tel: +46 346 42070

About the company

Absortech är marknadsledande och pionjärer inom den relativt unga tekniken att skydda gods från fuktrelaterade skador under sjötransporter. Med vår globala närvaro och våra 75 anställda omsätter vi idag 100 MSEK och växer stadigt i en allt mer kvalitetsmedveten marknad där vi hjälper våra kunder att spara pengar genom att slippa räkna med kassaktioner och sanerande åtgärder för skadat gods. Automotive är en Target för oss i syfte att undvika korrosion och Absortechs produkter är ett bra komplement till VCI-emballage som är den mer etablerade metoden idag. Torkmedlet i Absortechs produkter är kalciumklorid och innehåller inget annat förutom i vissa produkter en stärkelse för att binda fukten vilket gör det till en helt grön hantering med enbart naturmaterial och våra absorbenter skapar som sagt bättre förutsättningar för VCI-emballage att prestera.

Product examples

Absorpole och Absorgel ( Hanging, Blanket, Pouches, Compact, Max)

Details

  • Number of employees: 17 st
  • Turnover: 77673 tkr
Go Back