Branschsök

AB Dexcor Engineering

Organisationsnummer: 559092-1986

Om företaget

Detrei Group AB har en ingenjörsenhet under namnet Dexcor Engineering som arbetar mot den globala marknaden genom att sälja, hyra ut och leverera ingenjörstjänster inom huvudsakligen fordons-, flyg-, elektronik-, vapen-, telecom-, petroleum- och övriga tillverkningsindustrin.

Förutom detta ska företaget även bedriva forsknings-, och utvecklingsverksamhet för att ta fram produkter som ska erbjudas till företag genom licensavtal samt övriga förenliga verksamheter.

 

Fakta

Tillbaka