Nyheter från FKG

 • 23 januari, 2020
 • Clepas Sigrid de Vries leder EATA-alliansen

 • Clepas generalsekreterare, Sigrid de Vries, har valts att leda branschsammanslutningen European Automotive Telecom Alliance, EATA, under 2020.

  Sigrid de Vries efterträder Erik Jonnaert, tidigare generalsekreterare för ACEA, som ledare för den allt viktigare alliansen som ska stärka EU:s konkurrenskraft.

  EATA har en viktig roll att spela kopplad till att utvecklingen inom autonom körning ligger högt på EU:s agenda. Enklast är att beskriva EATA som knutpunkten mellan intressenterna och lagstiftarna inom EU. Som sammanslutning representerar EATA ett väl fungerande samarbete mellan sex olika europeiska branschorganisationer inom automotive och telecom.

  – EATA är unikt genom att förena aktörer från både fordons- och telekomsektorerna i den accelererande utvecklingen som uppkopplade och autonoma fordon befinner sig i inom EU, säger Sigrid de Vries och fortsätter:

  – För att försäkra att Europa kan fortsätta sin utveckling framåt anser vi att det är avgörande att möjliggöra ett tydligt ramverk för att främja investeringar och innovation samt för att undvika fragmentisering i EU. Detta ska ske genom att säkerställa samordning av politiska initiativ. Teknikneutralitet är avgörande för den fortsatta utvecklingen av uppkopplade och autonoma fordon, likaså är ett nära samarbete en form av hävstång mot den internationella scenen.

  EATA bildades som ett branschöverskridande initiativ så sent som 2016. Sex europeiska branschorganisationer ingår för närvarande i branschsammanslutningen. De är ACEA, CLEPA, ETNO, ECTA, GSMA och GSA. Genom sitt medlemskap i CLEPA är FKG nationellt associerad till EATA.