Nyheter från FKG

 • 09 februari, 2021
 • Fem viktiga ämnen för CLEPA 2021

 • Thorsten Muschal, president CLEPA.

  Den europeiska leverantörsindustrin har inlett 2021 med blandade känslor och förväntning, enligt leverantörsorganisationen CLEPA:s president Thorsten Muschal.

  Han konstaterar också att det är svårt med någon form av förutsägbarhet både beroende på pandemin och de strukturella förändringar som mobilitets- och transportsystemet genomgår i sin hållbarhetssträvan. Båda kommer att ha konsekvenser för såväl fordonstillverkare som leverantörer.

  För CLEPA:s fortsatta arbete under 2021 finns fem huvudteman som kommer att kräva medlemmarnas engagemang:

  • Ekonomisk återhämtning och sektorns framtidsutsikter.
  • ”Green deal” som CLEPA tillsammans med ACEA ingått med EU gällande hållbarhetsfrågan.
  • Digitalisering och smart mobilitet.
  • Innovation och konkurrenskraft.
  • Trafiksäkerhet.