Nyheter från FKG

 • 15 maj, 2020
 • CLEPA-studie om nuläget för europeisk leverantörsindustri

 • Hoppet finns kvar om en hyfsat snabb återhämtning, inom 12 månader, för den europeiska fordonsindustrin. Men den stora frågan är dock – hur stor är den egentliga efterfrågan på nya personbilar respektive tunga fordon på de tre huvudmarknaderna Kina, Nordamerika och EU?

  – I dagsläget är det svårt att göra någon form av relevant bedömning eftersom många ekonomier fortsätter att backa, konstaterar Fredrik Sidahl.

  Tillsammans med Bella Virdarson deltog han som FKG:s representanter i leverantörsorganisationen CLEPA:s webbinar kring den andra branschstudien under rubriken ”McKinsey Pulse-Check COVID-19″, på onsdagen.

  I snabbstudien, som utförs på uppdrag av CLEPA, konstateras att hälsa och arbetsmiljö är de stora fokusfrågarna för den europeiska fordonsindustrin, medan andra tunga, betydande, frågor är de ekonomiska förutsättningarna. Dessa rör volym och därmed omsättning och lönsamhet. Där spås en negativ utveckling.

  En majoritet av respondenterna uppger även att de kommer att hålla igen inom forskning och utveckling. 38 procent uppger att de redan genomfört neddragningar inom FoU.

  Inom megatrenderna finns det en fortsatt tro, prioritering, av elektrifiering medan utvecklingstakten inom autonom körning kan prioriteras ned. Se utvecklingen inom FoU som förklaring!

  Hela rapporten finns att tillgå för FKG-medlemmar på medlemssidorna: https://fkg.se/medlemsinfo/