Nyheter från FKG

 • 06 maj, 2021
 • CLEPA-rapport om framtidens bileftermarknad

 • Även bileftermarknaden befinner sig i ett vägskäl. Det konstaterar managementkonsulterna Boston Consulting Group, underleverantörsorganisationen CLEPA och eftermarknadskonsulterna Wolk After Sales Experts i en framtidsstudie presenterad i anslutning till CLEPA:s eftermarknadsseminarium före påsk.

  I studien beskrivs ett antal huvudtrender inom bileftermarknaden som kan vara av betydelse när framtidsstrategier ska utformas. Scoopet för trenderna, som främst utgår från mätbar efterfrågan på bildelar, är det närmaste decenniet – mot 2030.

  Megatrender som elektrifiering, uppkopplade fordon, autonoma fordon, nya affärsmodeller och ägandeformer samt en digitaliserad eftermarknad kommer alla att ha konsekvenser för hur framtidens eftermarknad kommer att utformas sett till behov och, inte minst, konkurrens.

  600 personer på olika positioner inom europeisk fordonsindustri och motorbransch/eftermarknad har intervjuats. Ur deras svar har tretton trender vaskats fram. I dagsläget står 226 miljarder Euro, bara i reservdelar, på spel.

  De 13 trenderna

  Makroekonomiska

  1. Avtagande tillväxt inom den europeiska fordonsmarknaden
  2. Konsekvenser av Covid19 – driver på förändringar
  3. Slaget om eftermarknaden – det nuvarande konkurrensreglerande gruppundantagets framtid

  Tekniska förändringar av fordonens arkitektur

  1. Högre pris på reservdelar på grund av ökat tekniskt innehåll
  2. Elektrifiering kräver färre reservdelar
  3. Uppkopplade fordon ändrar affärsupplägget
  4. Bättre trafiksäkerhetssystem innebär minskad efterfrågan på reservdelar

  Konsumentbeteenden förändrar efterfrågan

  1. Bilägarna kör allt färre mil per år vilket påverkar efterfrågan
  2. Leasingbolag, vagnparksägare och försäkringsbolag kontrollerar/bestämmer över allt fler fordon

  Konkurrens kommer att påverka värdekedjan

  1. Fordonstillverkarna vill kontrollera mer av eftermarknaden
  2. Egna varumärken inom reservdelar förväntas växa
  3. Krav på konsolidering sätter press på alla marknadsaktörer
  4. Digitala tjänster och e-handel transformerar industrin, hela affären.

  Dessa trender kommer att ha konsekvenser i samtliga led från leverantörsindustri till bilägare under det närmaste decenniet.