Nyheter från FKG

 • 27 mars, 2019
 • CLEPA: Positiva signaler från europeisk leverantörsindustri

 • Den europeiska leverantörsindustrin ser positivt på framtiden även om det finns orosmoln.

  75 procent av leverantörsföretagen som svarat på CLEPA:s och samarbetspartnern McKinsey’s återkommande enkät, PulseCheck, förväntar sig ökad avkastning på sitt kapital under nästa år. Däremot är respondenterna i nuläget, mars 2019, något skeptiska till utvecklingen i största allmänhet inom fordons- och leverantörsindustrin. Allt enligt den första analysen och delrapporten.

  Framtidsutsikterna hos fordonstillverkarna har blivit mindre positiva sett över de senaste sex månaderna. De befinner sig numer på samma nivå som hos leverantörsindustrin.

  Huvudsakliga förklaringar är dels den politiska utvecklingen med handelskrig och Brexit, dels övergripande lagstiftning som CO2-mål och WLTP, samt krav på teknisk utveckling.

  Heta ämnen under enkätperioden är den nya CO2-lagstiftningen inom EU och med den ökade investeringskrav, Brexit och konsekvenser av utfallet för leverantörskedjan och tulladministrationen, säkerställa access till fordonsdatan utan att konkurrensen begränsas.

  Generellt upplevs det som om det finns vissa tveksamheter beroende på förberedelser inför de tekniska megatrenderna – elektrifiering, uppkopplade och självkörande fordon, enligt CLEPA:s och McKinseys PulseCheck.