Nyheter från FKG

 • 07 december, 2022
 • CLEPA och FKG: ”Se upp med fallgropar i nya ramverket”

 • Ett nytt ramverk för affärsverksamheten inom EU är på gång, och avsikten är att få in avsnitt om hur leverantörskedjor lever upp till krav på hållbarhet – både miljömässigt och socialt.
  – Ett bra initiativ, även om det finns fallgropar, säger Peter Byntesson, VD för FKG.
  Även, CLEPA, FKG:s europeiska paraplyorganisation är på bollen och har gjort ett positionerande inlägg om saken.

  Liksom Peter Bryntesson välkomnar CLEPA förändringarna. Eftersom den europeiska leverantörsindustrin ofta har affärer i ett flertal EU-länder menar de att branschen tjänar på att ha harmoniserade regler i stället för ett lapptäcke av olika bestämmelser i olika länder. Rätt genomfört kommer det att stärka europeisk konkurrenskraft, anser CLEPA.

  Kan få konsekvenser för branschen
  Samtidigt noterar både CLEPA och FKG att det finns en rad fallgropar som det gäller för tjänstemännen inom EU att navigera förbi.
  – Blir det istället fel genomfört kan ramverket få allvarliga konsekvenser för leverantörsindustrin, säger Peter Bryntesson.
  Bland annat är det viktigt att medlemmarna inte plötsligt får ansvar för saker som är utanför deras inflytande. CLEPA skriver bland annat att ”ett ramverk som inte tar hänsyn till det oundvikliga beroendet och komplexiteten i en global leverantörskedja skulle kunna underminera konkurrenskraften för europeisk industri”.
  Reglerna måste alltså fungera i praktiken, och vara möjliga för varje ansvarstagande företag att leva upp till. Alltför vitt syftande affärsmässigt ansvar, och en användning av obestämda termer när det gäller kraven, skulle enligt organisationen skapa legala osäkerheter. Inte minst för de av företagen som har globala leveranskedjor, vilket inte är särskilt ovanligt i branschen.
  – Eventuella osäkerheter måste därför elimineras, säger Peter Bryntesson.

  Risk för förlorad konkurrenskraft
  De som utformar ramverket behöver också ta hänsyn till att enskilda företag inte kan förväntas göra egna undersökningar om mänskliga rättigheter och miljörisker på global nivå. Sådant sköts bättre av myndigheter, menar CLEPA.
  Andra synpunkter som lyfts fram i skrivelsen är att det finns risk för att europeiska företag förlorar konkurrenskraft gentemot mindre nogräknade aktörer i en del länder utanför EU.
  – Ramverket behöver över huvud taget ha så tydliga riktlinjer som möjligt för hur företagen ska agera, så att det inte blir olika tveksamheter, säger Peter Bryntesson.
  Inte minst när det gäller revision och certifiering.
  ”Att enbart hänvisa till riktlinjer från OECD eller FN” är inte tillräckligt, skriver CLEPA.
  Som ett gott exempel lyfter de fram införandet av REACH, EU:s ramverk för att begränsa användandet av farliga kemikalier, och hur European Chemicals Agency (ECHA) agerat som rådgivare i sammanhanget.

  Läs hela CLEPA:s skrivelse här.

  Foto: Bru-no och Janonivergall, Pixabay.