Nyheter från FKG

 • CLEPA-möte om oron inom europeisk fordonsindustri

 • I kölvattnet av corona- och finanskrisen är det stor oro inom den europeiska fordonsindustrin.

  – Vi talar egentligen om flera samverkande faktorer, inleder Fredrik Sidahl, vd för FKG, och fortsätter:

  – Corona och konsekvenser av smittan är en övergripande, sedan har vi leverans- och produktionsstörningar, konjunkturnedgång samt konsekvenser av handelshinder och den pågående fordonsindustriella transformationen.

  Bilden är komplicerad men är genomgående i hela värdekedjan inom automotive – från ingenjörsbyråer till bilåterförsäljare och eftermarknaden aktörer.

  På måndagskvällen deltog Fredrik i ett extrainsatt CLEPA-möte. Den nulägesbild som kom fram under mötet för den europeiska leverantörsindustrin är genomgående i gråskalans mörkare nyanser.

  – Bland OEM:erna har PSA och FCA stängt fabriker även i Serbien och Polen. Både Ford och VW har rapporterat om omfattande störningar som kan innebära fabriksstängningar. Hemmavid har Volvo-koncernen i ett pressmeddelande signalerat för finansiella konsekvenser på grund av pandemin och den finansiella oron, berättar Fredrik.

  Under telefonkonferensen framkom det att många stater har rullat ut omfattande stödprogram för att hålla den egna industrin under armarna.

  – Intressant är att EU-kommissionen förhåller sig passiv inför dessa statsstödprogram. I Tyskland är industristödet massivt och utan tak. Den tyska staten har också prioriterat SME-företagen, inget småföretag ska tillåtas att knäckas av coronan, berättar Fredrik.

  Under konferensen lyfte Fredrik frågorna om den fria rörligheten för varor och tjänster inom EU.

  – Idag stänger flera EU-länder igen gränserna för både viktig expertkompetens, specialister, och viktiga transporter av komponenter, vilket kommer att förvärra skadorna på fordons- och tillverkningsindustrin ytterligare. Här måste det finnas regelverk som alla tillämpar och efterlever, förklarar Fredrik Sidahl.

  FKG har en ständigt pågående krisdialog med näringsdepartementet.

  – Det handlar om informationsutbyte varje dag i veckan. Detta för att kunna ge en så aktuell nuläges som möjligt, förklarar Fredrik.