Nyheter från FKG

 • 09 januari, 2020
 • CLEPA lanserar fordonsindustriell framtidsvision

 • Leverantörsorganisationen CLEPA har i anslutning till sitt 60-årsfirande i december antagit en fordonsindustriell vision.

  Visionen, som presenteras i den digitala vitboken ”Future as we move”, bygger på kraftfulla strategier för att öka trafiksäkerheten respektive minska fordonstrafikens miljöpåverkan.

  Mycket är baserat på arbetet med elektrifiering, uppkopplade och automatiska fordon samt nya affärsmodeller.

  Syftet med framtidsvisionen är att stötta och inspirera dialogen mellan transport- och fordonsindustrins olika intressenter – fordonstillverkare, leverantörer, akademi, politik och myndigheter – kring ny mobilitet baserad på nya krav.

  Visionen understryker, främst ur ett leverantörsperspektiv, effekterna och konsekvenserna av den pågående transformeringen som fordonsindustrin genomgår. Detta i takt med allt högre krav inom miljö och den allt snabbare utvecklingen inom digitalisering. Begreppet ”framtidens mobilitet” är centralt för visionen.

  Visionen beskriver fyra huvudpelare för transformationen under de kommande åren och decennierna:

  • Trafiksäkerhet, säkerställa 0 olyckor på vägen fram tills 2050
  • Hållbarhet tack vare ökad elektrifiering
  • Smarthet tack vare uppkopplade och automatiska fordon
  • Stärkt europeisk konkurrenskraft tack vare teknikledarskap

  Läs hela visionen här!