Nyheter från FKG

 • 26 oktober, 2022
 • CLEPA ingår samarbetsavtal för stärkt cybersäkerhet

 • Den europeiska samarbetsorganisationen för fordonsindustrins leverantörer, CLEPA, har tillsammans med den europeiska bilindustriföreningen, ACEA, ingått ett samarbete med den nordamerikanska datasäkerhetsorganisationen Auto-ISAC. 

  Tillsammans ska de tre organisationerna skapa en central europeisk hub för delning av information avseende datasäkerhetshot, cybersecurity, inom fordonssektorn.

  – Den fysiska närvaron av ett Auto-ISAC-kontor i Europa är oumbärlig för vårt kollektiva cybersäkerhetsförsvar, säger Martin Emele, europeisk regionchef för Auto-ISAC.

  – Fordonssektorn är en tidig branschledare inom cybersäkerhet, och vår prioritet är att fortsätta gå framåt och engagera oss i branschen, dess beslutsfattare och intressenter, fortsätter han.

  FKG välkomnar samarbetet kring cybersäkerhet och den anpassning till den europeiska marknaden som representationskontoret innebär.

  – Allt mer kokar ner i datasäkerhet när fordonsflottan elektrifieras och blir uppkopplad. Sårbarheten ökar i kvadrat, vilket kräver korta avstånd vid upptäckta cyberhot, något som nu möjliggörs i och med det ingångna samarbetet, konstaterar FKG:s vd Peter Bryntesson.

  Auto-ISAC såg dagens ljus 2015 i USA, och med åren har allt fler OEM:er och Tier1-leverantörer valt att ansluta sig till organisationen vars syfte är att upptäcka och analysera eventuella cyberhot och andra dataintrång.

  – För den europeiska leverantörindustrin ger detta avtal en färdplan för att arbeta tillsammans och koordinera aktiviteter och informationsflöde mellan Auto-ISAC baserat i Nordamerika, såväl som andra framtida regionala kontor. Vi är alla starkare när vi delar med oss ​​av potentiella cyberhot och medlen för att förebygga och reagera på dem, säger Benjamin Krieger, nytillträdd generalsekreterare för CLEPA.