Nyheter från FKG

 • 28 februari, 2024
 • Cirkulära materialval blir lättare med nytt verktyg

 • Klimatdatabladet – som FKG varit med och utvecklat – ger leverantörer en möjlighet att enkelt klimatredovisa sina komponenter. Nu kommer ytterligare hjälp för att både kunna öka hållbarheten och redovisa det för kunderna.
  – Vi har utvecklat en cirkulär materialpalett där du kan bedöma vilka material som bäst passar för en cirkulär ekonomi, säger Thomas Nyström, industridesigner och senior forskare på RISE.

  Tanken i projektet Circular Material Palette Tool är att granska de plaster, kompositer, metaller och andra material som olika leverantörer erbjuder. Materialen bedöms sedan efter fyra cirkulära principer.
  – Det handlar om hur resurseffektiva de är att framställa, hur lång livslängden är och hur väl de går att återvinna. Den fjärde principen handlar om i vilken grad materialet är uppbyggt av förnyelsebara råvaror och om de innehåller giftiga ämnen, etcetera, säger Thomas Nyström, en av initiativtagarna till projektet.

  Välj rätt färg
  Efter det rangordnas materialen enligt en poäng- och färgskala – grönt, gult och rött – där grönt är bäst, rött sämst.
  Också gulmarkerade material uppfyller dock grundkraven – även om de inte är lika utmärkta utifrån cirkulära principer som de gröna. Annars skulle de över huvud taget inte komma med på listan.
  Material som inte ens klarar gult?
  – Du kan såklart fortfarande använda dem, med det är bättre att välja något annat för att minska kostnader och klimatpåverkan.
  Projektet drivs av RISE och Svenska Miljöinstitutet (IVL) tillsammans med en rad samarbetspartners. Bland andra medverkar OEM:er som AB Volvo och CEVT, plus material- och komponentleverantörer som Stora Enso, Borgstena och National. Dessutom deltar branschorganisationerna FKG och Mobility Sweden. Forskningsmedlen på cirka fyra miljoner kommer från Västra Götalandsregionen, plus att de inblandade företagen och organisationerna gemensamt bidrar med en lika stor summa i form av nedlagda arbetstimmar.
  Arbetet inleddes sommaren 2022 och går nu in på upploppet.
  – Tills sommaren ska vi vara klara, säger Thomas Nyström.
  Snart finns ett enkelt Excel-verktyg färdigt, där tillverkare kan bedöma material från olika leverantörer.
  – Men vår ambition är att även ta fram ett mjukvarubaserat verktyg som kan bli tillgängligt för fler aktörer i fordonsindustrin.

  Thomas Nyström.

  Kompletterar klimatdatabladet
  Den cirkulära materialpaletten ger de svenska underleverantörerna möjlighet att redovisa sina materialval inför kunderna – ett bra komplement till det klimatdatablad som nyligen lanserades av FKG med flera. Verktygen stärker också de svenska underleverantörernas status på den internationella marknaden – ett rykte som handlar om producenter som är skickliga på hållbar produktion.
  En inspiration i projektet har varit att arbeta som naturen gör – det mesta levande är uppbyggt av grundämnena kol, väte, syre och kväve. En princip som gör att vi som lever är någorlunda lätta att bryta ner när vi är förbrukade.
  På samma sätt har de haft en idé om att ta fram en begränsad uppsättning välbeprövade material som är bra att jobba med.
  – Det handlar om att både hitta materialkombinationer som fungerar över lång tid, är säkra och passar bra att materialåtervinna kostnadseffektivt med mera.
  En vision inom bilindustrin är att framtida bilar ska kunna fungera längre, med materialval och design som gör att det går att uppdatera gammal teknik och annat som gör att fordonen åldras onödigt snabbt. Om sedan de mer slitstarka delarna av konstruktionen går att använda längre blir vinsterna stora ur ett klimat- och resursperspektiv.

  Nya incitament
  Det perspektivet passar enligt Thomas Nyström även in i scenariot som en del bedömare ser framför sig, där OEM:erna i framtiden snarare än att sälja fordonen skapar abonnemang för bilisterna. Något som redan är etablerat i mindre skala.
  – För tillverkarna innebär det större ekonomiska risker när de själva får stå för löpande reparationer, vilket ger ett tydligare incitament till att producera mer långlivade och återanvändningsbara bilar, säger han.
  Även om projektet är inne i en slutfas söker arbetsgruppen efter fler materialtillverkare som vill vara med och testa bedömningsvertyget i en pilotfas.
  – De är välkomna att höra av sig, säger Thomas Nyström.

  Fakta: Circular Material Palette Tool
  Bakom projektet står RISE och Svenska Miljöinstitutet plus företagen Ragn-Sells, Stora Enso, Borgstena, National, Nordic Leather Group, CEVT, Volvo Cars, Happy F&B, Artex, Teko, Circular Hub. Dessutom medverkar Mobility Sweden och FKG. Hälften av budgeten på cirka åtta miljoner kronor kommer från Västra Götalandsregionen, hälften från de inblandade företagen. Sex forskare från RISE och IVL leder arbetet. Är du en materialtillverkare och vill bli en del av projektet? Kontakta Thomas Nyström på RISE via e-post – thomas.nystrom@ri.se – eller mobil – 073 079 58 21.

  Bilder i montaget: Kelly, Pexels och Thiago Matos, Pexels