Nyheter från FKG

 • 16 februari, 2022
 • ChainTraced säkerställer spårbarhet och kvalitet

 • ChainTraced är nya medlemmar i FKG som har tagit fram en digital plattform för enklare och säkrare hantering av kvalitetsrelaterade certifikat, materialinnehåll och CO2-data genom hela fordonsindustrins värdekedja.

  – Vi ser ett stort behov av att säkerställa spårbarhet och kvalitet när det gäller material och produkter, ett behov som växer med de allt hårdare kraven från OEM:erna, säger Victor Andersson, grundare och vd på ChainTraced.

  ChainTraced grundades 2019 av ett team yrkesverksamma inom tillverkande industri.

  – Jag har själv en bakgrund från underleverantörsledet inom fordonsindustrin så jag är väl medveten om behovet av en samlad gemensam lösning för spårbarhet, säger Victor Andersson.

  Därför utvecklade ChainTraced en digital plattform med en gemensam standard för överföring och automatisk validering.

  Många tillverkande företag utfärdar produktcertifikat som papperskopior vilket är tidskrävande och ger en sårbar spårningsprocess som också innebär en stor säkerhetsrisk.

  De senaste åren har kravbilden ökat och allt industrimaterial måste vara spårbart vilket innebär en omfattande hantering av produktcertifikat som ska säkerställa att varje detalj uppfyller ställda krav. Det ställs även krav på CO2 redovisning och annan miljöpåverkan.

  Problemet är att hanteringen av produktcertifikaten ofta är helt manuell i form av fysiska papper med leveransen eller bifogade PDF-filer i mejl. Att registrera uppgifterna manuellt i det egna systemet är tidskrävande och risken för fel är stor.

  – Genom att ansluta sig till vår digitala plattform så förenklas rapporteringsskyldigheten för mellanledet genom att tidsåtgång för manuell administration minskar. Samtidigt säkerställs kvalitetskraven från OEM:erna genom spårbarhet i varje steg genom hela kedjan från materialproducent till slutprodukt.

  ChainTraced är nu inne i en mycket expansiv fas för att möta den ökande efterfrågan och globala expansionen.

  – Inledningsvis har vi satsat mycket på att få bolag att ansluta sig samt öka kännedomen om vår plattform och det senaste halvåret har det verkligen lossnat. Vi märker ett enormt intresse så vi har fullt upp med att leverera.

  Genom medlemskapet i FKG hoppas ChainTraced kunna öka sitt nätverkande inom fordonsbranschen och driva frågan om vikten av att stärka hela värdekedjan genom att dela data och information.

  – En internationell digital plattform för kvalitetssäkring ger en stor konkurrensfördel globalt för hela den svenska fordonsindustrin, säger Victor Andersson.