Nyheter från FKG

 • 20 januari, 2021
 • Certifiering strategiskt prioriterat för EMAB

 • FKG-medlemmen EMAB Sweden AB i Anderstorp satsar medvetet inom fordonsbranschen och hoppas nu på att få klart med certifiering enligt IATF inom kort.

  – Det är en strategiskt viktig faktor för oss som part i automotivkedjan och något som våra kunder efterfrågar, säger Tomas Enocson, vd.

  EMAB i Anderstorp har varit verksamma inom plåtbearbetning sedan 1901 och arbetat mot fordonsbranschen sedan 1960-talet.

  – Fordonsindustrin har blivit allt mer krävande och många mindre bolag väljer bort fordonsbranschen men vi säger tvärtom och satsar. Våra kunder är främst de stora tier1-leverantörerna inom fordonsindustrin så det är höga krav att leva upp till. Därför underlättar det också för kunderna om vi är godkända enligt IATF, vilket vi räknar med att bli klara med under januari. Det kräver stora resurser men det är något vi valt att satsa på eftersom det är strategiskt prioriterat, säger Tomas Enocson som tillträdde som vd 2017.

  Kärnverksamheten är plåtbearbetning med verktygsbunden pressning, laserskärning, kantbockning och robotsvetsning.

  – I dagsläget går cirka 50 procent av vår produktion till fordonsindustrin och andra hälften till tung verkstadsindustri. Något som varit till vår fördel under Coronapandemin eftersom vi inte var helt beroende av fordonsindustrin när den tvärstannade förra våren.

  2020 har varit ett mycket tufft år med ett kraftigt volymtapp, i första hand under kvartal 2 och 3.

  Med hjälp av korttidspermitteringar och andra kraftfulla åtgärder har den ekonomiska situationen kunnat hanteras och man har sluppit att varsla personal.

  En annan fördel har varit flytten av anläggningen i Forsheda som förvärvades 2009. Anläggningen var specialiserad på laserskärning och kantbockning och nu ville man samla hela verksamheten under ett tak i Anderstorp.

  – Flytten genomfördes under hösten 2019 och det var väldigt positivt att det blev klart innan pandemin drog igång.

  Under flytten gjordes också en rad effektiviseringar vilket inneburit många fördelar som man kunnat dra nytta av under pandemin.

  – Det var lättare att bromsa en verksamhet än två och nu när det är mycket korttidsfrånvaro på grund av pandemin så är det lättare att fördela resurser och medarbetare där de behövs bäst.

  Men även om det senaste året varit tufft så ser Tomas Enocson positivt på framtiden.

  – Volymerna har taktat upp under hösten och nu tycker jag det ser väldigt ljust ut. I och med ett IATF-godkännande är vår ambition att på sikt även kunna leverera direkt till OEM:erna och vi för en kontinuerlig dialog med dem.

  Som en tier2-leverantör kommer vi in lite senare i produktutvecklingskedjan men vi märker också av en förändring mot elektrifierade fordon vilket vi ser i en del förfrågningar. Vi har ett nära samarbete med våra kunder och vi ser det som en strategisk fråga att följa utvecklingen och anpassa oss efter kundernas behov.

  EMAB har varit medlemmar i FKG sedan 2017, något som kändes självklart för Tomas Enocson som en part i fordonsindustrin.

  – Jag läser alltid nyhetsbrevet och deltar gärna på olika seminarium och annat när jag har möjlighet. Det senaste året har ju inneburit att det mesta skett digitalt vilket faktiskt gjort att man kunnat ta del av fler aktiviteter eftersom man inte behövt åka långt för att vara med.