Nyheter från FKG

 • Canea utgår från kundens intressen, behov och perspektiv

 • Canea är nya medlemmar i FKG. De har samarbetat med flera företag inom fordonsindustrin och erbjuder en unik kombination av konsulttjänster, IT-lösningar och utbildningar.

  – Vi hjälper företag att växa genom att konkret realisera den förbättringspotential som finns i alla verksamheter, säger Tobiaz Juneberg, seniorkonsult.

  Canea grundades 1994 och finns i Göteborg, Stockholm och Malmö. Företaget har cirka 100 anställda plus underkonsulter.

  Caneas specialitet är ledningssystem och i deras kompetensområde ingår även strategi, ledarskap, transformation och effektivitet.

  – Vi utvecklar och stärker organisationen så att uppsatta mål nås och skapar driv i förändringsarbetet. Det gör vi genom att analysera företagets organisation, gå igenom alla processer, utveckla och införa strategier, system och kompetens. Något som leder till mätbara resultat i form av ökad effektivitet, säger Tobiaz Juneberg.

  Canea arbetar efter en egen modell där man tillsammans med kunden tar fram en plan och ett program för hur uppsatta mål ska nås (se illustration timglas).

  – I alla våra uppdrag utgår vi från kundens intressen, behov och perspektiv. Det gäller att förstå vad kunden behöver. Vår modell är applicerbar på alla företag men vi anpassar alltid innehållet efter situationen. Alla lyckade verksamhetsförändringar kräver också att medarbetarna involveras och är delaktiga hela vägen. Det skapar engagemang och ger de bästa förutsättningarna för att uppnå en varaktig förändring.

  Arbetssättet ska fungera även om förutsättningarna ändras, något som är vanligt inte minst inom fordonsindustrin.

  – Det ställs ständigt nya krav på en organisation och därför jobbar vi för fortsatt förändring tillsammans med kunden. Vi utbildar kunden så att de sedan kan arbeta vidare med sin plan utan oss. Vi hjälper kunder inte bara att bli certifierade inom till exempel ISO9001, 14001, IATF16949 med mera, utan också att få verklig verksamhetsnytta från certifieringarna

  Ett företag inom fordonsindustrin som samarbetat med Canea är Automotiv Components Floby som efter förändringar i ägarstrukturen behövde bygga upp ett nytt ledningssystem. Utöver kraven i de nationella kvalitets- och miljöstandarderna ville AC Floby utveckla sitt ledningssystem och se över sina interna processer för att skapa nya effektivare arbetssätt.

  – Vi hjälpte dem med en helhetslösning som matchade deras behov och ett mer processorienterat arbetssätt med ökad samverkan samt såg till att tidplanen höll.

  Läs mer här!

  Ett annat exempel är Plasman som minskade kostnader för kvalitetsbrist med Lean Six Sigma inom Automotiv där Canea stöttade Plasman med utbildning, coachning, implementation.

  Läs mer här!