Nyheter från FKG

 • Cabeco erbjuder bästa totalekonomin på specialkablage

 • Cabeco AB har med framgång designat, konstruerat och producerat specialkablage och ledningsnät till den globala fordonsindustrin sedan 1985.

  – Vi tar ansvar för att leverera produkter som alltid fungerar, så att du som kund kan fokusera på din egen affär. I vårt affärserbjudande ingår allt från utveckling/konstruktion, till produktion av specialkablage, ledningsnät samt diagnoskablar. I tillägg till det är vi återförsäljare av elsäkerhetsverktyg från EGA Master och mätinstrument från Fluke, säger Johan Rosendahl, VD för Cabeco AB.

  ”Cabeco har OEM-avtal med de ledande globala materialleverantörerna vilket säkrar tillgång till material på en marknad med snabbt stigande efterfrågan.”

  På huvudkontoret i Trollhättan sker teknikutveckling och prototyptillverkning, vilket kompletteras med en strategiskt placerad produktionskapacitet i centrala Europa. Cabeco har OEM-avtal med de ledande globala materialleverantörerna vilket säkrar tillgång till material på en marknad med snabbt stigande efterfrågan. Avtalen är en viktig del i hur företaget säkerställer ett kostnadseffektivt kablage och skapar leveranstrygghet hos kunderna.

  – Under åren har vi byggt upp en gedigen kunskap och erfarenhet inom våra specialområden kommunikationsbärande kablar och ledningsnät för krävande miljöer. Våra kunder ser oss ofta som partner där vi blir ett viktigt bollplank i deras utvecklingsprocess. Vi blir en resurs i framtidsinriktade uppdrag hos både stora och små företag, fortsätter Johan Rosendahl.

  Cabecos styrka är kombinationen av att vara såväl konstruktör som tillverkare. Att kundens produkter fungerar är A och O, du som kund ska inte behöva bekymra dig om kablaget. Genom erfarenhet, en grundlig kravanalys samt förståelse för kundtillämpningen säkerställs att kablage/ledningsnät alltid är korrekta och kundens applikation och slutprodukt därmed direkt fungerar som avsett.

  – Som partner blir vår uppgift att skapa trygghet hos kunderna och bidra med att öka deras produkters konkurrenskraft med smarta lösningar. Vi överför direkt kundernas systemkrav till fungerande prototyper och färdiga produkter av kablar och ledningsnät, säger Johan Rosendahl.

  Förutom ledningsnät utvecklar och tillverkar Cabeco utrustning för felsökning och diagnostik till fordonsindustrin och andra komplexa elektriska system.

  – Företaget är nu inne i en expansiv fas där vi välkomnar nya kunder och utmaningar. Med Cabeco har du en partner som säkerställer din egen framgång på marknaden, säger Johan Rosendahl.

  Sedan 2018 ingår Cabeco AB i företagsgruppen Setek Group. I gruppen finns tre bolag som tillsammans utgör vad vi kallar ”One Stop Shop”. Förutom Cabeco AB är dessa:

  Host Mobility AB som erbjuder flexibla och konfigurerbara telematikplattformar för datainsamling, databearbetning och kommunikation för uppkoppling mot moln för exempelvis Fleet managementsystem, även här för krävande miljöer.

  Setek Systems AB erbjuder både kundstyrd och egen produktutveckling/produkter som test-/mätutrustning, produktions- och diagnosutrustning – men är också en leverantör av robusta datorer och läsplattor med tillbehör för krävande miljöer.

  – Inom Setek gruppen skapar vi synergieffekter och drar fördel av vår samlade kompetens, utvecklingsförmåga och produktsortiment för att leverera helhetslösningar till våra kunder, det är en styrka att kunna att kunna samverka med närliggande områden.

  – Just nu befinner sig världen i ett speciellt läge där många drabbas av materialbrist. Vi på Cabeco har därför beslutat att lägga upp vårt komponentlager på hemsidan till försäljning. Komponentlagret innehåller bland annat kontakthus, terminaler, tätningar och övrigt som hör till ledningsnät och diagnoskablar. Vi tror att det är viktigt att vi alla hjälps åt över bolagsgränserna för att skapa förutsättning för en stabil tillväxt för branschen. Om ni är i behov av material, besök gärna vår hemsida där lagret är sökbart, avslutar Johan Rosendahl.

  Mer information på vår hemsida cabeco.setek.se.

  Kontaktuppgifter: Johan Rosendahl, +46 708 12 33 77, johan.rosendahl@cabeco.se