Nyheter från FKG

 • 22 december, 2022
 • Bryntesson: Svensk industri vinner på hållbarhet

 • Året vi lämnar bakom oss kommer inte att skriva in sig i historien som en höjdare för branschen. Men vad kan vi se fram emot 2023?
  – Av allt att döma blir det ett år som vi inte ska vänta oss alltför mycket av, säger FKG:s vd Peter Bryntesson.

  I den senaste Vägvisaren – FKG:s årliga enkätundersökning – har medlemmarna en dyster syn på framtiden.
  Även arbetsgivarorganisationen SINF (Svensk Industriförening) rapporterar om en ökad pessimism – i organisationens senaste underleverantörsbarometer noterar de att 18 procent av företagen som svarat planerar för varsel och uppsägningar.

  Byggindustrin bromsar
  FKG:s vd Peter Bryntesson spår att 2023 kommer att inledas med bibehållna volymer.
  – Men så småningom kommer den höga inflationen och material- och energipriserna ikapp. Vi ser nu att även byggindustrin drar i bromsen, säger han.
  Rysslands anfallskrig i Ukraina är den enskilt viktigaste bakomliggande faktorn.
  Det finns dock tecken som tyder på en viss ljusning för konjunkturen i slutet av året. Som att prognosen för inflationen är att det blir en nedgång under något av de sista kvartalen 2023.
  – Möjligtvis kan vi också få bukt med energipriserna på sikt. Dessutom har vi generellt blivit bättre på att spara på elen, säger Peter Bryntesson.
  Men för svensk leverantörsindustri finns det fler saker än de ekonomiska faktorerna som förändrar spelplanen, och som avspeglar sig i den just nu låga framtidstron bland FKG:s medlemmar.
  – Affärsmodellerna för branschen är under förändring. Mikromobiliteten, till exempel, med elcyklar, sparkcyklar etcetera. Än så länge vet vi inte hur stort det kommer att bli, men vi kan se hur allt fler parkeringsplatser byggs bort i städerna.

  Konkurrens från Teams
  Pandemiåren har också påverkat på ett bestående sätt. När folk blev hänvisade till distansarbete och möten via nätet istället för att träffas fysiskt skedde en förändring.
  – Teams seglade upp som en slags konkurrent till fordonsindustrin, säger Peter Bryntesson
  Även internationellt ser han fler saker än kriget i Ukraina som kan påverka hur 2023 artar sig. Exempelvis smitthanteringen i Kina. Vad händer när myndigheterna där släpper på nolltoleransen mot covid?
  – Det kan bli massförkylningar och sjukdom, vilket kan leda till stängda fabriker. Det finns också signaler om en skärpt handelssituation mellan USA och Kina, vilket skulle påverka oss.
  Samtidigt går det även att hitta saker som talar för svensk leverantörsindustri.
  – Världen behöver ett ökat fokus på hållbarhet. Förutom att det är bra i sig innebär det en konkurrensfördel för svenska företag, eftersom vi är duktiga på det. Jag tror att vi kommer att märka mer av det de kommande åren, med start 2023.

  Foto: Jeanette Larsson Winerö