Nyheter från FKG

 • 29 mars, 2023
 • Bryntesson: ”Orimligt att 34 procent går back på sina leveranser”

 • Den europeiska leverantörsindustrin mår bättre jämfört med de två senaste åren. Det visar en undersökning som McKinsey & Company gjort på uppdrag av FKG:s europeiska paraplyorganisation CLEPA.
  – Men lönsamheten fortsätter att vara alldeles för låg i branschen, säger Peter Bryntesson, vd för FKG.

  Temperaturen för leverantörsindustrin går alltså upp igen, efter pandemin. Den slutsatsen kan man dra av McKinseys & Companys rapport.
  I höstas ansåg 70 procent av de tillfrågade företagen att framtidsutsikterna såg dåliga ut, medan bara 9 procent var positiva.
  – Nu kan vi se att det har svängt sedan dess.
  I den nya rapporten är 35 procent positiva. Även andelen negativa är 35 procent, alltså en halvering sedan i höstas. Och 64 procent av företagen spår att deras omsättning kommer att öka de närmaste 12 månaderna.

  Bra utveckling för OEM:erna
  Men hög omsättning är inte samma sak som bra lönsamhet. Och just lönsamheten är ett problem för leverantörsindustrin.
  – Vi kan se i rapporten att 34 procent av företagen går back på sina leveranser.
  Samtidigt framgår det att OEM:ernas lönsamhet har en helt annan utvecklingskurva. En som har ökat brant sedan 2020.
  Situationen är orimlig, menar Peter Bryntesson.
  – Så här kan vi ju inte ha det, att de som tillverkar motsvarande 70 procent av de färdiga fordonen inte tjänar några pengar.
  Går det att komma tillrätta med problemet?
  – Man måste se över hela leverantörs- och kundprincipen, och hur man får betalt för sina tjänster. Det här är något vi på FKG ska arbeta med under 2023.
  Finns det något konkret förslag?
  – Svängningarna i råmaterialpriserna är ett av problemen. Ett sätt att komma åt det är att OEM:erna får stå för råmaterialen, och att de betalar sina underleverantörer enbart för förädlingen.
  Är det realistiskt?
  – Ja, det är absolut genomförbart, vi vet att det förekommer i andra branscher.

  Mer från rapporten

  • Bristen på gas och elektricitet fortsätter att vara en utmaning anser 76 procent, även om det har blivit bättre sedan i höstas (96%). Även klimatet för fraktkostnader, råmaterial, halvledare har blivit bättre, liksom efterfrågan.
  • 60 procent anser att deras exponering mot den kinesiska marknaden innebär risker. 29 procent har vidtagit åtgärder för att väga upp för riskerna.
  • På den kinesiska marknaden förlorar traditionella OEM:er i marknadsandel till inhemska. Faktorer som får de kinesiska märkena att växa är bland annat snabbare takt i lanseringar, ökade satsningar på forskning och utveckling, prissättning och mer flexibla betalningsvillkor.
  • Antalet sammanslagningar och förvärv har stabiliserats efter covidpandemin, men är fortfarande betydlig lägre än före pandemin.
  • 60 procent av leverantörerna anser att ESG-faktorer (Environmentals Social Governance) har låg relevans för deras refinansiering.
  • 76 procent uppger att de har utmaningar med att rekrytera ingenjörer. Även bland annat mjukvaruutvecklare (38%) tycker de är svårt att få tag på.
  • 68 procent tror att bristen på laddinfrastruktur kan hämma övergången till elektrifierade fordon.