Nyheter från FKG

 • 16 december, 2020
 • Brexit visar att tull är business

 • Förmodligen kommer ett första utkast till avtal mellan EU och Storbritannien att föreligga innan året är slut. Däremot kommer det långt ifrån att vara klart och heltäckande. Lägg till detta att varken processer, system eller personal är intrimmade eller ens på plats, när Storbritannien och EU fäller ner de frihandelshindrande tullbommarna igen.

  Ylva Kornegård-Björklund, tullspecialist och verksam inom compliance.

  Så beskriver Ylva Kornegård-Björklund, tullspecialist och verksam inom compliance, den förmodade utgången av de pågående förhandlingarna i Bryssel.

  – Inom fordonsindustrin är det inte ovanligt att insatsvaror släpas över en gräns både en och två gånger innan den färdigförädlade varan föreligger. Därför måste man ta höjd för längre ledtider i leverantörskedjan på grund av förtullningsprocesser vid både ut- och införsel med Storbritannien, dessutom tillkommer eventuellt tullavgifter och fördyrande förtullningskostnader, förklarar Ylva.

  Sedan om det rör sig om timmar eller dagar är det ingen som vet idag eftersom förhandlingar alltjämt pågår, förklarar Ylva och tillägger att Storbritannien får likt Kina status som tredjeland med allt vad det innebär i form av tullformaliteter – tulltaxor, tekniska föreskrifter och icke tariffära handelshinder som olika nationella förbud för att gynna det egna näringslivet.

  – Britterna vill vara helt oberoende gentemot EU med en egen överenskommelse och inte något EES-avtal som Norge, Island och Lichtenstein eller ett utvecklat EFTA-avtal som Schweiz har med EU.

  I skuggan av Brexit och allt tal om ökad protektionism, handelshinder, som försvårar den globala handeln, vill hon istället lyfta fram det ständigt pågående arbetet med att förhandla och utveckla frihandelsavtal mellan EU och andra länder: Japan, Singapore, Vietnam, Mexiko, MERCOSUR (Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay), Chile samt frihandelsblocket Australien och Nya Zeeland.

  – Flera av dessa länder är viktiga för svensk fordonsindustri. Med frihandelsavtal öppnas nya marknader, investeringsmöjligheter öppnas upp samtidigt som man får ett reglerat investeringsskydd och tullar avskaffas. Byråkratin med tullförfaranden finns kvar men fördelen är att företagen kan arbeta strategiskt med sina inköp genom att välja leverantörer i områden som ger dem lägre tullkostnader, förklarar Ylva Kornegård-Björklund.

  Därför vill hon att tull, likt skatter, IT, finance och IP-rättigheter, ska vara en ledningsfråga, att företagen arbetar fram en tullstrategi. Kan man frågorna och ställer dem på rätt sätt mot regelverken samt agerar genomtänkt, så finns mycket att tjäna.

  – Det handlar om både tid och pengar som tillsammans bygger konkurrenskraft, tull är business!

  För att hålla sig uppdaterad om tullkrav i och med Brexit, rekommenderar Ylva Tullverkets hemsida eller EU-kommissionens.