Nyheter från FKG

 • 23 juni, 2021
 • Brexit – konsekvenser när CE-märkning blir UKCA-märkning

 • Myndigheten för utrikeshandel, Kommerskollegium, har påbörjat en kartläggning av upplevda problem, utöver tullproceduren, i handeln med Storbritannien efter Brexit. 

  – Vi vill veta om det finns eventuella kostnader för certifiering, provning, ombud eller om något som tar längre tid, som vi sedan kan rapportera till utrikesdepartementet, säger Anders Karlsson, utredare på Kommerskollegium.

  Ett speciellt område som de vill följa upp är krav på främst märkningar, CE, märkning med importör och dennes adress, den nya UKCA-märkning och konsekvenser av dem för företagen. Det kan handla om merkostnader för att anlita någon för certifiering eller provning som ett så kallat anmälda organ eller tekniska tjänster, kanske ett externt ombud eller ökad och tidskrävande administration som kan vara problem för företagen, sådant som hämmar handeln.

  Avtalet mellan EU och Storbritannien innebär att Storbritannien ska godta UNECE-godkända komponenter som kommer från EU. Det samma gäller komponenter från Storbritannien till EU. En del komponenter ska också CE-märkas, utöver UNECE-märkningen, i EU och numera UKCA-märkas i Storbritannien (i Storbritannien är båda märkningarna tillåtna i vart fall till årsskiftet 2021, och därefter bara UKCA där det tidigare var CE).

  För att använda UKCA-märket kan det beroende på produkt bli nödvändigt att anlita en ”UK market conformity assessment body”, det vill säga ett sorts certifieringsorgan för att få sälja sina produkter på den brittiska efter årsskiftet.

  Därför vill Kommerskollegium veta om kraven på UKCA-märkning eller UKCA jämte UNECE påverkat några medlemsföretags försäljning eller inneburit merarbeten och merkostnader för anpassning till de nya kraven. FKG:s Peter Bryntesson är kontaktperson.

  – I nuläget har vi inte fått några indikationer från medlemmar om att detta skulle vara ett problem. Förmodligen är det något som främst berör större medlemsföretag som i sin tur i regel har egna tull- och compliancespecialister eller anlitar ombud för att hantera dessa frågor, säger Peter och tillägger att finns det något företag som har nämnda problem, så bör det höra av sig till FKG:s kansli.