Nyheter från FKG

 • 08 juli, 2019
 • Branschomställningar drabbar tjänstemän

 • Uppsägningarna av tjänstemän fortsätter att öka främst inom handel på grund av ökad e-handel, enligt Trygghetsrådet. Under årets andra kvartal ökade antalet uppsagda tjänstemän som sökte omställningsstöd från TRR.  Dock inte i samma ökningstakt som för ett år sedan, skriver de i ett pressmeddelande. FKG följer utvecklingen och deltar i ett EU-projekt för fordonsindustrins transformering och framtida kompetenskrav.

  Ökningen är 22 procent andra kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Därmed fortsätter den försämring av arbetsmarknaden för tjänstemän som tog sin början vid årsskiftet 2018-2019. Bakom neddragningarna står bland andra branscher som handel och konsumentvaruföretag, enligt Trygghetsrådet.

  Störst ökning av de som söker stöd från stiftelsen visar storstadsregionen Skåne upp. Ökningen är 46 procent för andra kvartalet i år jämfört med samma period förra året.

  Statistiken för andra kvartalet i år är tydlig – 3 165 personer har sökt stöd hos Trygghetsrådet för att ställa om sig gentemot arbetsmarknaden, kompetensväxla för att öka anställningsbarheten. Det är en ökning med 22 procent eller 565 personer.

  För årets första kvartal var ökningstakten av tjänstemän som sökte stöd 26 procent jämfört med samma period 2018.

  – Vi kan se att ökningstakten bromsat upp något, men det är fortfarande en stor förändring mot hur siffrorna såg ut för 2018. Vi ska dock komma ihåg att det sker från historiskt låga nivåer. Arbetsmarknaden för tjänstemän har blivit något kärvare samtidigt som det fortfarande går relativt fort för de som sagts upp att komma i nytt arbete, säger Lennart Hedström, vd, TRR, i pressmeddelandet.

  – Det är en klar förändring vi ser under första halvåret i år jämfört med hela 2018 som såg klart bättre ut. Dock såg vi under fjärde kvartalet förra året att en negativ vändning skulle komma, fortsätter han.

  Den mångfacetterade arbetsmarknaden blir allt tydligare, där olika branscher men även företag inom samma bransch kan ha behov av kompetensväxling, vilket är en rimlig orsak till de senaste siffrorna. Vilka förstärker behovet av ständig kompetensutveckling för att anpassa sig och vara en del av den nya arbetsmarknaden.

  Det är i storstadslänen antalet uppsagda ökar mest. Störst förändring visar region Skåne upp.  Där är ökningen 46 procent, från 448 uppsagda personer under andra kvartalet förra året till 657 personer för andra kvartalet i år.  I Västra Götalands län är ökningen 28 procent medan Stockholm redovisar en uppgång med 23 procent.

  FKG deltar som svensk part i EU-initiativet ”Blueprint for Sectoral Cooperartion on skills” som syftar till att stödja den kompetensväxling som är nödvändig för fordonsindustrins transformering från känd till ny teknik. Frågan om krav på helt nya kompetenser inom fordonsindustrin lyftes under årets Almedalsvecka av Volvo Cars vd Håkan Samuelsson.