Nyheter från FKG

 • 19 juni, 2019
 • Branschens transformering på agendan i Bryssel

 • I mitten av juni genomfördes den andra av sex workshops kring fordonsindustrins transformering som EY och Fondazione Giacomo Brodolini arrangerar i Bryssel.

  FKG:s Gabriella Virdarson var med i samtalen.

  – Bland annat pratade vi om hur man mer konkret ska lägga upp strategin för att hantera kompetensväxlingen i branschen, säger hon.

  Fordonsindustrin står redan med en fot inne i en omfattande transformering, saker och ting kommer att förändras i grunden det närmaste decenniet. Konsultbyrån EY och organisationen Fondazione Giacomo Brodolini (FBG) har därför fått i uppdrag av EU-kommissionen att starta ett projekt – Blueprint for Sectoral Cooperartion on skills* – som fokuserar på kompetens inom små och medelstora företag i automotivebranschen.

  – Det handlar om att identifiera utmaningar och möjligheter och att förbereda sig inför det som kommer, säger Gabriella Virdarson.

  I fokus för projektet är bland annat den kompetensomställning och industriella transformering det innebär med en snabbt framskridande digitalisering och en teknik för förbränningsmotorer som tappar mark till nya drivlinor.

  – En av slutsatserna är att automotiveindustrin har brist på anställda med STEM-kompetens (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

  En annan viktig fråga som var upp till diskussion är hela branschens status under. Tanken att alla ska  ha en egen bil, som etablerades under efterkrigstidens industriboom, håller på att glida ur fokus för nutidsmänniskan som istället tänker mer i banor kring mobilitet. Även frågeställningar som rör stad kontra landsbygd var högt upp på agendan i samtalen – en vinkel som är särskilt angelägen för ett glesbebott land som Sverige. Många av FKG:s medlemsföretag är etablerade utanför storstadsregionerna.

  – Vi måste arbeta för att göra landsbygden mer attraktiv. Annars blir det svårt för företag i mindre städer att behålla sin kompetens, det var en av de saker jag själv lyfte fram under senaste mötet, säger Gabriella Virdarson.

  Ska ni vara med på ytterligare sammankomster?

  – Projektledarna var nöjda med den input de fick och vi har erbjudit oss att medverka på fler workshops.

  Vad ska du ta upp då?

  – I så fall blir det fortsatta diskussioner på samma teman. Jag tar jag gärna emot förslag om det är något våra medlemmar vill lyfta fram.

  * Fotnot: Det fullständiga namnet på projektet är ”Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills: Towards a common vision on addressing SMEs skills needs in the automotive sector: strengthening the development of upskilling and reskilling strategies”.