Nyheter från FKG

 • 08 april, 2020
 • Branschanalys: Stark tillväxt för svensk leverantörsindustri 2015–2018

 • Mellan 2015–2018 har svensk leverantörsindustri växt sig allt starkare både sett till ekonomiska och volymmässiga tal även om en viss avmattning noterades i slutet av 2018. Tillväxten spås fortsätta (innan pandemin) för leverantörsindustrin samtidigt som den står även inför framtida utmaningar sett till kompetens och regelverk. Det visar den branschanalys som FKG, Fordonskomponentgruppen låtit Handels Consulting utföra med finansiellt stöd från Tillväxtverket.

  – Vi står förmodligen inför en ny tid för hela vår industri då vi kommer att tala om före och efter corona, inleder Fredrik Sidahl, vd för FKG, sin kommentar till branschanalysen.

  Han menar att det är i omöjligt att sia om framtiden eftersom all förutsägbarhet är bortspolad av pandemins härjningar med industriella och efterfrågansmässiga konsekvenser i spåren av dem.

  Enligt analysen domineras alltjämt leverantörsindustrin av företag verksamma i Västra Götaland (27 507 anställda), Jönköpings (10 917) och Stockholms län (20 465). Omsättningen har ökat från 204 miljarder kronor (2015) till 252 miljarder kronor (2018). Leverantörsindustrin domineras av företag verksamma inom metallbearbetning, medan segmentet kompletta komponenter har störst omsättning. Generellt sker en tillväxt inom allt mer förädlade komponenter. Det finns dock en negativ utveckling för företag verksamma inom producerande elektronik.

  – Elektronik är ett typiskt lågkostnadsområde där det kan ske en förändring när leverantörskedjan omvärderas, går mot mer närproducerat, i spåren av de leveransstörningar som coronautbrottet medfört, menar Fredrik Sidahl.

  I ekonomiska nyckeltal ökar vinstmarginalen från 4,35 procent (2015) till 5,59 procent (2018), även utvecklingen för avkastning på totalt kapital har en positiv utveckling.

  – Två viktiga nyckeltal som stärker upp många av de analyserade företagens konkurrensförmåga samt ger dem investerings- och utvecklingsmöjligheter, säger Fredrik Sidahl.

  Generellt präglas svaren av en framtidstro om ökad omsättning, men också om att lönsamheten kommer att naggas i kanten.

  Om man ser till de tre utmaningarna som respondenterna målar upp, vill man för det första se en förbättring av existerande regelverk för bland annat betalningsvillkor, regelverk för personal, lön, arbetsrätt etc, samt för skatter och avgifter med bland annat ett önskemål om EU-harmonisering.

  För det andra och tredje handlar det om kompetens och digitalisering kopplat till lönsamhet och konkurrensförmåga. Inom det sistnämnda har ökad konkurrens från Asien inneburit att man överväger tillverkning till andra branscher.

  – Därför är det viktigt att man investerar i egen forskning och utveckling och framför allt produktutveckling. Vi vet att leverantörer till fordonsindustrin har hög automationsgrad och produktivitet vilket är en styrka jämfört med många andra branscher, säger Fredrik Sidahl.

  Han förklarar att kompetensutveckling/-försörjning, lobbyarbete för att stifta om regelverk samt öka digitaliseringsgraden inom svensk leverantörsindustri är prioriterade områden från FKG:s sida. Detta som den samlande branschorganisationen för en sektor med drygt 1 000 leverantörsföretag med cirka 95 000 sysselsatta.

  – Vi kommer att följa upp branschanalysen när vi ser att coronapandemin avtagit och hjulen åter har börjat snurra igen, avslutar Fredrik Sidahl.

  Läs hela analysen här.