Nyheter från FKG

 • 29 januari, 2020
 • Bra effekt för FFI-projekten

 • Efter tio år med FFI går det att konstatera att satsningen varit lyckosam. En utvärdering som Vinnova gjort visar att initiativet lett till en rad bra effekter.

  – Det har stärkt konkurrenskraft och kompetensförsörjning, säger Darja Isaksson (bilden ovan), generaldirektör på innovationsmyndigheten Vinnova.

  Sedan FFI startades 2009 har det strategiska fordonsforskningsprogrammet finansierat en hel del forskning. Det handlar om cirka 1 000 projekt som sammanlagt fått ta del av 10 miljarder kronor – hälften från staten, hälften från de deltagande företagen själva.

  Nu har alltihop utvärderats, med fokus på vilka bidrag satsningen har gett till fordonsindustrins konkurrenskraft och till att få fram säkrare och mer effektiva fordon som släpper ut mindre koldioxid och partiklar.

  – Utvärderingen visar att en långsiktig samverkanssatsning på fordonsrelaterad forskning och utveckling har gett viktiga effekter, säger Darja Isaksson.

  Enligt utvärderingen uppger fler än 550 projekt att deras arbete tagits vidare till nya tekniska projekt. Företagen har arbetat ihop med forskare för att hitta nya lösningar, och många viktiga saker har kommit fram. Sammanlagt har fler än 500 organisationer deltagit i genomförda projekt, något som även ska ha bidragit till att företagen i branschen blivit bättre på att samverka när det gäller forskning.

  Peter Bryntesson, senior advisor på FKG.

  Peter Bryntesson, senior advisor på FKG, välkomnar Vinnovas rapport.

  – Det är vettigt att göra en utredning och få svart på vitt att de skattemedel som har satsat också ger utdelning, säger han.

  Ser du några direkta avtryck i branschen?

  – Ja, vi ser en hel del resultat i produkter som finns ute på marknaden i dag. Generellt skulle man kunna säga att FFI även är en bidragande orsak till att det exempelvis går så bra för Volvo AB, Volvo Trucks och Scania. Dessutom har leverantörsindustrin ökat sin andel av svenska exportintäkterna under de år som FFI pågått.

  Hur mycket har det ökat?

  –2010 låg det på 7 procent, förra året hade det gått upp till 17.

  Men det är även många som har fått pengar som inte har lyckats så bra?

  – Det handlar ju just om forskning, att försöka komma på helt nya lösningar som ingen har sett förut. Då blir det en ganska hög andel som inte leder någonstans, och så måste det vara.

  Hur menar du?

  – Bara om ambitionsnivån är för låg kan du lyckas med allt.

  Tycker du att FKG:s medlemmar är tillräckligt aktiva med att söka och delta i projekt?

  – Både ja och nej. De blir bättre och bättre, men jag tror att det finns potential för många fler att starta projekt, särskilt i den här tiden av omställning för branschen.

  Fakta: FFI: FFI (Fordonsstrategisk forskning och innovation) startades 2009 med syftet att stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft. Den som vill söka FFI-pengar har två chanser per år, det är en ansökningsomgång vid midsommar och en vid lucia. Alla projekt ska ha samarbeten med akademisk forskning. De programråd som det går att söka pengar inom är logistik, energi och miljö, elektronik, autonom körning och hållbar produktion. Blir projektet godkänt får det ekonomiskt bidrag – hälften av projektpengarna kommer från staten, hälften får de deltagande förtagen ställa upp med själva. Fokus på forskningen ska vara på klimat, miljö och trafiksäkerhet. De aktörer som samverkar i FFI är Energimyndigheten, Trafikverket, Vinnova,Volvo Group, Volvo Cars, Scania och Fordonskomponentgruppen. Är det någon FKG-medlem som har en bra idé, men inte vet hur de ska gå till väga, har FKG rådgivare som kan ge kostnadsfri hjälp.