Nyheter från FKG

  • Bosal etablerar sig i Sverige

  • 200-400 nya jobb i Nyköping när det holländska företaget Bosal etablerar sig i Sverige

    Fordonsföretaget Bosal som tillverkar bland annat avgasreningssystem till bilar kommer lägga sin skandinaviska satsning på 20 miljoner euro i Nyköping. Detta kommer leda till att staden på sikt kommer kunna erbjuda 200-400 nya jobb inom fordonsindustrin.

    Satsningen kommer röra både produktion men också kompetens och affärsutveckling för den tunga sidan. Bosal har idag fabriker i 14 länder med ca 2500 anställda.